Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een belangrijk onderdeel van het bestuur van de school. Deze raad adviseert het bestuur van de school bij een groot aantal zaken. Bovendien heeft het bestuur van de school instemming nodig van de medezeggenschapsraad betreffende onderwijskundige experimenten, wijziging in de organisatie van de school, enz.. Een goede vertegenwoordiging  van ouders in de MR is daarom belangrijk.

De medezeggenschapsraad (MR) is een commissie die bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR behartigt de belangen van ouders èn leerkrachten in de school.  Onderwerpen waar de MR over meedenkt of meebeslist zijn bijvoorbeeld  het schoolplan, de doelstellingen, ouderparticipatie, de vakanties, formatie, sollicitatieprocedures en identiteit en de kwaliteit van onderwijs of zorg.
Alle zaken waar de MR instemmings- en/ of adviesrecht over heeft zijn vastgelegd in een MR reglement. Daarnaast kan de MR ook zelf beleidsmatige onderwerpen agenderen.

 Het laatste jaarverslag leest u hier

Wilt u als ouder iets kwijt: dan kunt u een van de MR leden altijd   aanspreken.  Wij gaan graag met u in gesprek, maar u kunt het ons ook  mailen:  mr@dedukdalf.net

Wij, als MR willen graag alle ouders zoveel mogelijk betrekken bij de MR activiteiten. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde:           het beste voor de school en voor de kinderen!

 

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies