De Dukdalf Maandbrief - januari 2019

15 januari 2019

de Dukdalf  

De Dukdalf Maandbrief - januari 2019

Snel naar: de website | Groepspagina's Actueel | Jaarrooster

Beste ouders/verzorgers,

Het nieuwe kalenderjaar is gestart en we merken dat er weer meer rust is bij de kinderen. Deze maand worden de Cito-toetsen afgenomen, het leerlingvolgsysteem waarbij we de algemene vorderingen van de leerlingen in kaart brengen en het onderwijs daarop kunnen aansluiten.

Groep 8 is gestart met het lezen van de musical die op 14 juni, samen met groep 7, wordt gespeeld in de Meerpaal. Deze datum kunt u alvast reserveren!

Wijziging rekeningnummer Ouderraad

Het rekeningnummer van de Ouderraad is gewijzigd. Mocht u de ouderbijdrage en/of het schoolreisje of schoolkamp nog niet hebben betaald, dan kan dat nu op rekeningnummer NL62 RABO 0335 5426 97 t.n.v. Stichting Openbaar Basisond onder vermelding van de naam en de groep waarin uw kind(eren) zit(ten).

Musical 

Het nieuwe kalenderjaar is begonnen en dus is het tijd voor de eerste voorbereidingen voor de musical van de groepen 7 en 8. Deze musical wordt opgevoerd in de grote zaal van De Meerpaal. 
Voordat we deze musical op kunnen voeren, moet er nog heel wat werk worden verricht. Hiervoor zoeken we ouders die ons met het volgende zouden willen helpen. 

  • 1 x in de week op de woensdagavond decor maken
  • Kleding uitzoeken
  • Prijzen verzamelen voor de grote verloting
  • Dansjes inoefenen met groep 8
  • Dansjes inoefenen met groep 7 ( zelfstandig)
  • Schminken en kapsels maken op de avond van de uitvoering

Lijkt het u leuk om te helpen? Iedereen kan zich hiervoor opgeven, ook als uw kinderen nog in de onderbouw zitten. Het is een leuke manier om andere ouders en de kinderen te leren kennen. 
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van de groepen 7 en 8 of via de leerkracht van uw zoon/dochter. 
We hopen op veel aanmeldingen.

Januari toetsmaand

Op twee momenten per jaar worden er verschillende toetsen afgenomen bij onze leerlingen.
Deze maand is het weer zover. In het kader van ons Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt er in alle groepen getoetst.
Indien u wilt weten welke toetsen en wat het belang hiervan is, dan kunt u hier meer informatie te weten komen.

 

Toetsing kleuters

Wij werken bij de kleuters met de methode Onderbouwd. Naast het spelen en werken wordt er ontwikkelingsmateriaal aangeboden op reken- en taalgebied. De leerkracht biedt het materiaal aan in de kring en vervolgens gaat de leerling hier in kleine groepjes of zelfstandig mee aan de slag. De leerkracht observeert en houdt de vorderingen bij zodat de ontwikkeling gevolgd kan worden.

Een ander instrument dat wij gebruiken is het leerlingvolgsysteem van Cito. Nu heeft de ministerraad besloten deze toetsen vanaf 2021 te schrappen voor kleuters. Het kabinet zegt hierover dat het niet past bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Zij ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. We mogen nu zelf bepalen op welke manier we de vorderingen van kleuters in kaart gaan brengen. 

De komende periode gaan wij onderzoeken op welke manier wij kleuters goed kunnen volgen zonder recht te doen aan de eigenheid van kleuters.

Voor nu betekent het dat we naast Onderbouwd de Cito blijven afnemen bij groep 2 en incidenteel bij groep 1, zodat we uw kind goed kunnen blijven volgen.

Afbeeldingsresultaat voor poppen onderbouwd

Schoonmaakavond kleutergroepen 

Donderdag 17 januari staat de schoonmaakavond gepland. Deze gaat niet door. U hoort z.s.m. van ons wanneer wij hiervoor een nieuwe datum hebben.

Dit zullen we via een Parro- bericht aan u laten weten.

 
Weeksluitingen en overige data

Weeksluitingen in januari

17 januari 2019   Weeksluiting groep 7
31 januari 2019   Weeksluiting groep 1/2 a
14 februari 2019   Open podium 
     

Overige data

08  februari  2019   Studiedag onderbouw groep 1 t/m 4 vrij
12 februari 2019   Rapporten mee
13+14 februari 2019   Rapport gesprekken groep 1 t/m 7 adviesgesprekken groep 8
18 t/m 22 februari 2019   Voorjaarsvakantie


www.dedukdalf.net   |   Afmelden Maandbrief

 

15 januari 2019 De Dukdalf Maandbrief - januari 2019 De Dukdalf Maandbrief - januari 2019 14 december 2018 De Dukdalf Maandbrief - december 2018 De Dukdalf Maandbrief - december 2018 14 november 2018 De Dukdalf Maandbrief - november 2018  De Dukdalf Maandbrief - november 2018 16 oktober 2018 De Dukdalf Maandbrief - oktober 2018 De Dukdalf Maandbrief - oktober 2018 26 september 2018 De Dukdalf Maandbrief - september 2018 De Dukdalf Maandbrief - september 2018 8 juli 2018 De Dukdalf Maandbrief - juli 2018 De Dukdalf Maandbrief - juli 2018 14 juni 2018 De Dukdalf Maandbrief - juni 2018 De Dukdalf Maandbrief - juni 2018 25 mei 2018 De Dukdalf Maandbrief - mei 2018 De Dukdalf Maandbrief - mei 2018 18 april 2018 De Dukdalf Maandbrief - april 2018 De Dukdalf Maandbrief - april 2018 13 maart 2018 De Dukdalf Maandbrief - maart 2018 De Dukdalf Maandbrief - maart 2018 Volgende 10 items >>
 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies