De Ouderraad
Geen enkele school  kan goed  functioneren zonder inbreng en betrokkenheid van de ouders, op welke manier dan ook. Onze ouderraad bestaat uit een groep ouders en een leerkracht, die u vertegenwoordigen richting het team. De OR is het aanspreekpunt bij vele aangelegenheden.

De ouderraad biedt hulp bij het organiseren van diverse activiteiten, die de school nog leuker maken zoals:

  • Het sinterklaasfeest
  • Het kerstfeest
  • De avondvierdaagse
  • De musical van groep 7 en 8
  • Het afscheidsfeest van groep 8

Eén keer per jaar vindt er een jaarvergadering plaats, waarbij de Ouderraad verantwoording aflegt naar (de school en) de ouders. Tevens kunnen ouders zich kandidaat stellen om zitting te nemen gedurende de periode van minimaal 3 jaar. Om efficiënt te kunnen werken vindt er per activiteit een taakverdeling plaats, waarbij 2 of 3 ouders, samen met een leerkracht deze activiteit voorbereiden en aanspreekpunt zijn. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris worden in principe voor een langere periode bekleed, maar degene die deze functies bekleden moeten na 3 jaar wel herkozen worden.

De penningmeester beheert de gelden, die binnenkomen via de (vrijwillige) ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage is het onmogelijk om alle genoemde activiteiten, die voor de leerlingen gedurende het gehele schooljaar georganiseerd worden, te bekostigen. Elk schooljaar ontvangt u hiervoor een betalingsbrief.

De OR heeft een mailadres: OR@dedukdalf.net. Heeft u vragen/opmerkingen dan kunt u een mail sturen.

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies