Obs de Dukdalf
Obs de Dukdalf is één van de acht scholen behorend bij de stichting ‘Spilbasisscholen’. Wij zijn een openbare school wat inhoudt dat wij iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken in geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of maatschappelijke positie van ouders. Onze school creëert een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat. Er is ruimte om jezelf te kunnen zijn, waardoor je optimaal kunt functioneren. Het accepteren en respecteren van verschillen gaat hiermee samen. Wij willen de kinderen zodanig begeleiden dat zij zelfstandig kunnen werken en leven in deze maatschappij

Het gebouw
De Dukdalf is de eerste openbare basisschool in de gemeente Dronten. De Dukdalf is in 1962 begonnen en heeft inmiddels  het 50 jarig bestaan gevierd. Inmiddels is de school gehuisvest in een hypermodern schoolgebouw.
Verwarmingselementen liggen verborgen in de vloeren, er is een mechanische ventilatie in het gehele gebouw.De eerste en tweede verdieping zijn bereikbaar door de centrale trapopgang in de hal. Ook is er een lift aanwezig in het gebouw.
Het gebouw beschikt over een begane grond en een eerste en tweede verdieping. De begane grond en de eerste verdieping zijn momenteel in gebruik. Als u binnenkomt, bevindt zich meteen aan de rechterkant de directie. U komt vervolgens uit in de hal beneden. Op de begane grond zit naast de groepen 1, 2 een afdeling van ‘Kinderopvang Dronten’. De jongste kinderen kunnen na schooltijd hier naar de buitenschoolse opvang. Het is de bedoeling dat de kinderopvang uitgebreid gaat worden. Naast de groepen is er beneden een speelzaal voor de kleuters.

In de hal is een trap die u naar de eerste verdieping brengt. Hier zitten de groepen 4 t/m 8. Verder is hier de personeelskamer, de reproruimte en een kamertje voor de intern begeleider en ICT-er.

De school
De school heeft een redelijk constant aantal leerlingen, rond de 200 leerlingen. Aan de school zijn momenteel één directeur (meerschoolse directeur), één locatieleider, een Intern begeleider, een ICT-er en 11 leerkrachten verbonden. Daarnaast beschikken wij over een vakleerkracht gymnastiek (op de maandag) en vakleerkrachten voor geestelijke vorming.

Geschiedenis van De Dukdalf
De Dukdalf is de eerste openbare basisschool in de gemeente Dronten. Inmiddels bestaat de Dukdalf (1962) meer dan 50 jaar. In de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd. De school is meerdere keren van gebouw veranderd. Zo is de school ooit begonnen in het centrum van Dronten (dit gebouw is inmiddels helemaal verdwenen). Daarna is de school verhuisd naar een tijdelijke locatie, de Vierlander. Toen het Beursplein klaar was, is de school daar naartoe verplaatst. In oktober 2012 heeft de school haar huidige locatie betrokken, op Beursplein 6.

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies