Protocollen

Hieronder staan de protocollen die wij op De Dukdalf hanteren.
Ze zijn te bekijken via de site of te downloaden als pdf bestand.

Pestprotocol

Het pestprotocol heeft als doel:
“Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Leerkrachten en ouders uit de oudercommissie en de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.

Download hier het Pestprotocol

Dyslexieprotocol

Het Dyslexieprotocol in onderverdeeld in spelling en lezen.
 Spelling:

De kinderen behalen bij lezen en spellen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand te hebben in het voorbereidend taal-leesproces. Naar de ernst van de problematiek onderscheiden we:

  • kinderen met lees- en spelproblemen (achterstand tot ½ jaar)
  • kinderen met ernstige lees- en spelproblemen (achterstand meer dan een ½ jaar)
  • kinderen met dyslexie

Download hier het Dyslexieprotocol Spelling

Lezen:

De kinderen behalen bij lezen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand te hebben in het voorbereidend leesproces. Naar de ernst van de problematiek onderscheiden we:

  • kinderen met leesproblemen (achterstand tot ½ jaar)
  • kinderen met ernstige leesproblemen (achterstand meer dan een ½ jaar)
  • kinderen met dyslexie (achterstand 1 ½ jaar of meer)

Download hier het Dyslexieprotocol Lezen

Rekenprotocol

De kinderen behalen bij rekenen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand te hebben in het gehele rekenproces. Naar de ernst van de problematiek onderscheiden we:

  • kinderen met rekenproblemen (achterstand tot ½ jaar)
  • kinderen met ernstige rekenproblemen (achterstand meer dan een ½ jaar)
  • kinderen met dyscalculie

Download hier het Rekenprotocol

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies