Klassenouder
Een klassenouder fungeert als schakel tussen de leerkracht en de ouders van een klas. De uitvoering van deze functie verschilt enigszins per klas, maar in het algemeen betekent het dat een klassenouder de leerkracht assisteert bij de voorbereiding en organisatie van niet-les-inhoudelijke activiteiten. Klassenouders delegeren taken als dat nodig is aan andere ouders en zijn contactpersoon voor zowel de ouders als voor de leerkracht.
 

Taken van de klassenouder kunnen zijn:
  • bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht
  • andere ouders betrekken bij activiteiten (rijden, begeleiden, meelezen, knutselen, enzovoort).
  • aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bijv. bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen); dit in overleg met de groepsleerkracht
  • ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren
  • betrokken zijn bij ‘schoolactiviteiten’
 

Van de leerkracht mag de klassenouder verwachten

  • dat mailcontact vanuit de groep naar de ouders alleen geschiedt door de klassenouder
  • dat er goed gecommuniceerd en gedelegeerd wordt naar de klassenouder. Er moet
    tijdig informatie gegeven worden over data, tijden voor excursies, afscheid kinderen, stagiaires, enz.
  • dat er tijdig duidelijkheid gegeven wordt over de invulling van het klassenouderschap
 

     

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies