Oudergesprekken
Drie keer per jaar worden oudergesprekken gepland: twee keer een rapportgesprek en één keer een
tien minuten gesprek. Het eerst tien minuten gesprek is aan het begin van het schooljaar. Wij vinden het fijn dan alle ouders te spreken. Zo kunnen wij met hen kennismaken en gemaakte afspraken continueren. Voor de rapportgesprekken kunnen ouders zich opgeven. Het kan ook zijn, dat een leerkracht het noodzakelijk vindt u voor een oudergesprek uit te nodigen. De data treft u aan in de jaarkalender.

Informatieavond
Het schooljaar begint met een voorlichtingsavond voor alle groepen. Hier krijgen de ouders informatie over de inhoud van de leerstof van de groep en de activiteiten die dat jaar plaatsvinden. 

Peuterdag / open dag
De Peuterdag wordt jaarlijks georganiseerd op alle SPIL basisscholen in Dronten. Het is voor peuters een leuke en actieve kennismakingsochtend. Uiteraard mogen hun ouders/verzorgers ook meekomen om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken.
Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders/verzorgers die een goede basisschool willen kiezen!
Tevens kunnen alle andere ouders een kijkje nemen in de klas van hun kind, zo zien zij de school in bedrijf.
De datum hiervan kunt u vinden in de jaarkalender en op de app.
 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies