Onze visie
De Dukdalf is een school waar ruimte wordt geboden aan kinderen met hun eigen culturele en  sociale achtergrond met hun eigen geloofs- of levensovertuiging.

In een prettige omgangssfeer tussen kinderen, teamleden en ouders komen wij tegemoet aan de fundamentele behoeften van de kinderen: veiligheid, geborgenheid, waardering en vertrouwen. Dit bevordert het leren. We houden rekening met aanleg- en tempoverschillen en bieden zorg op maat, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal – emotioneel gebied.

Hiermee leggen wij samen met de ouders een basis voor het zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Passend onderwijs
Alle scholen hebben een zorgplicht. De school waar de leerling staat ingeschreven of waar een ouder zijn/haar kind aanmeldt is ervoor verantwoordelijk om de leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Dit kan zijn op de eigen school of op een andere school in het samenwerkingsverband. Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin staat welke extra ondersteuning de school in het onderwijs kan bieden. Alle ondersteuningsprofielen gezamenlijk moeten zorgen dat in de regio alle leerlingen Passend Onderwijs kunnen krijgen.

 

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies