OBS de Dukdalf Dronten middenbouw

Verstevigen

van de basis

Wat gebeurt er in de middenbouw

  • Dag- en weektaken

    We werken structureel met dag- en weektaken die de leerlingen raadplegen tijdens het zelfstandig werken. In groep 4 en 5 kijken de leerlingen nog naar wat ze die dag moeten doen, in groep 6 kijken de leerlingen naar meerdere dagen, zodat de vaardigheid in het plannen steeds meer ontwikkelt. De zelfstandigheid van de leerlingen wordt  vergroot en we merken dat leerlingen meer gemotiveerd zijn als ze meer verantwoordelijkheid krijgen. Natuurlijk is dit een proces waarbij de leerkracht elke leerling begeleidt op de manier die hij/zij nodig heeft.

  • Wereld Oriëntatie

    De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek worden middels een thema geïntegreerd aangeboden. De leerkracht verkent met de leerlingen het onderwerp en inventariseert wat ze nog zouden willen weten. De leerlingen gaan in tweetallen of kleine groepjes op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Hierbij moeten de leerlingen leren samenwerken en ontwikkelen zij hoe om te gaan met media: hoe vind je de juiste informatie en welke is betrouwbaar.

  • Presentaties

    De leerlingen bespreken een boek en geven een spreekbeurt. In groep 6 starten de leerlingen met het maken van een werkstuk dat de leerkracht stap voor stap met de leerlingen opzet.

De leerlingenraad: onze leerlingen denken met ons mee!

Vanaf groep 5 zitten twee leerlingen per klas in de leerlingenraad. Onder begeleiding van een leerkracht vergaderen zij over verbeterpunten van de school en eventuele wensen. De input van deze vergaderingen krijgen zij uit de eigen klas.

Groep 4

In groep 4 bouwen we verder aan de leesvaardigheid. We lezen steeds langere zinnen en moeilijker woorden, waardoor we al spannender verhalen kunnen lezen. Het technisch lezen in groep 3 wordt verder uitgebouwd met o.a. aandacht voor leesbegrip en woord- en zinsbouw. We vergroten de woordenschat. Ook houden we in groep 4 onze eerste boekbespreking.

Spelling neemt in groep 4 ook een belangrijke plek in. We oefenen woorden die anders klinken dan je ze uitspreekt. Daarvoor starten we met de spellingcategorieën.

We oefenen het schrijven van hoofdletters en gaan we de schrijfletters verfijnen.

Bij rekenen leren we de tafels en gaan we begrijpen hoe dat in elkaar zit. Het optellen en aftrekken gaat tot en met 100. We leren wat de meter, de centimeter, de kilogram, de gram en de liter is.

We doen aan bewegend leren: zo rekenen we bijvoorbeeld terwijl we springen. Hierdoor kunnen we de sommen beter automatiseren.

Tijdens wereldoriëntatie gaan we wat meer om ons heen kijken: wie ben ik en hoe ziet de wereld om me heen eruit? Dat doen we op allerlei vakgebieden.

Aan het einde van het schooljaar gaan we, samen met groep 3, met de bus op schoolreisje.

Groep 5

We zijn al meer gewend aan het zelfstandig werken met de dagtaken.

Bij taal leren we naast allemaal nieuwe woorden ook verschillende woordsoorten, zoals een werkwoord, een lidwoord en een zelfstandig naamwoord. We passen nieuwe spellingregels toe en kunnen dus moeilijker woorden goed schrijven.

Bij rekenen gebruiken we meer strategieën en leren onder andere hoe je sommen uit een verhaal moet halen. We rekenen met getallen tot en met 100. De tafels die we in groep 4 hebben geleerd blijven we oefenen en gebruiken we om deelsommen te leren. We maken kennis met oppervlakte en omtrek, daar hebben we de tafels hard bij nodig.

Tijdens de wereldoriëntatie leren we de aarde verder te ontdekken: hoe is de aarde ontstaan, maar ook hoe de dieren en de mensen zijn ontstaan.

Ieder geeft twee keer een presentatie voor de klas: één boekbespreking en één spreekbeurt. Zo leer je iets te vertellen over een onderwerp aan een groep kinderen.

Groep 5 is ook het jaar dat we voor het eerst meedoen aan de schooltoernooien. Meteen aan het begin van het jaar gaan we naar de atletiek en aan het einde van het jaar spelen we een korfbaltoernooi. We spelen tegen kinderen van andere scholen.

Tot slot gaan we dit jaar ook nog op schoolreisje samen met groep 6!

Groep 6

In groep 6 gaan we door op wat we in de vorige groepen hebben geleerd.

De voorgaande jaren hebben we de woordsoorten geoefend. Dit jaar gaan we daar mee door maar leren we ook hoe we een zin moeten ontleden. Dan spreken we onder andere over onderwerp, gezegde en persoonsvorm. Ook de leestekens komen aan bod.

De spellingcategorieën worden uitgebreid met woorden die je anders schrijft dan ze klinken.

Zo leren we handig rekenen waarbij we de sommen onder elkaar zetten. Daarnaast worden de getallen waarmee we rekenen veel groter. Diverse sommen hebben getallen tot 1000. We leren keer- en deelsommen nóg handiger uitrekenen. Ook maken e kennis met breuken. En bij dit alles hebben we de tafels, die we geleerd hebben in groep 4, heel hard nodig.

Dit jaar gaan we meer leren over de Egyptenaren, de Romeinen, de Grieken en de Middeleeuwen. We maken voor het eerst kennis met topografie. We leren dan niet alleen de plaatsen, rivieren en gebieden uit ons hoofd, maar gaan ook kijken wat er te zien is op die plek.

In groep 6 oefenen we het spreken voor de klas verder. We houden een presentatie over een zelf gekozen onderwerp en bespreken een boek. De tips van voorgaande jaren worden gebruikt, zodat we steeds kundiger worden in het geven van een presentatie.

Ook doe je dit jaar mee met het voetbaltoernooi in september en het hockeytoernooi in april.

Het schooljaar sluiten we, samen met groep 5, af met een schoolreis naar een leuke locatie.

Middenbouw in beeld

Kinderen aan het woord

“Bij elke gymles is het weer een verrassing wat er staat.”

“Leuk dat er een echte bieb op De Dukdalf is gekomen.”

“Op De Dukdalf zitten geweldige juffen en meesters. Het is een leuke school met leuke kinderen.”

“Ik zit in een hele leuke klas waar niet wordt gepest en alle kinderen respectvol met elkaar omgaan.”

“Het is leuk op De Dukdalf, omdat ik heel veel leer op school. Je kunt hier veel vrienden maken.”

“Ik vind dat wij op school leuke meesters en juffen hebben. Ik vind het leuk dat er elke week tijd is om handvaardigheid en tekenen te doen.”

Kom eens langs!