OBS de Dukdalf Dronten bouwen

Spelen en

ontdekkend

leren

Een kijkje in de onderbouw

  • Vier jaar: tijd voor school

    Op onze school zijn kinderen vanaf hun vierde jaar welkom. Zij komen dan in een gecombineerde groep 1/2. Het onderwijs in alle kleutergroepen is hetzelfde. Alle kleuters kennen elkaar én alle juffen. Regelmatig spelen zij samen buiten of in de hal.

  • De kring

    Samen met de kleuters leren we en werken we middels verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld. De kring vervult daarin een belangrijke rol: activiteiten worden besproken, herhaald en geoefend. De leerkracht houdt hierbij rekening met verschillende leeftijden en ontwikkelingen. Het dagritme wordt in de kring besproken om de kinderen structuur te bieden.

  • Naar groep 3

    De kleuters maken op een speelse manier kennis met cijfers en letters. Dit bereidt hen voor op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. De kleuterleerkracht gebruikt gebaren bij de letterklanken die ook in groep 3 gebruikt worden. De combinatie van zien en horen zorgt ervoor dat kinderen het beter kunnen onthouden. In groep wordt op diverse manieren veel aandacht besteed aan het lezen en rekenen.

De eerste schooldag.

En dan is het zover… uw kind is bijna vier! Op de dag na zijn/haar verjaardag mag uw kind al naar school. Daaraan voorafgaand mag hij/zij een aantal keer komen wennen. Dat plannen we samen met u.

Bij de kleuters starten we elke dag met een inloop. De kinderen komen binnen, pakken hun stoel en gaan spelen.

Als uw kind net start, ligt de nadruk op het wennen, het ritme en het naar school gaan. Naarmate uw kind ouder wordt gaan we steeds meer vragen van uw kind, zodat hij/zij een geleidelijke overgang heeft naar groep 3.

We bieden de kinderen verschillende leer- en vormingsgebieden aan. Dat hebben ze nauwelijks in de gaten, het gaat allemaal spelenderwijs.

 

Groep 1 en 2

Op de Dukdalf zijn vier kleutergroepen. Vier-, vijf- en zesjarigen zitten samen in één groep.

Dat is heel fijn want je kunt elkaar goed helpen, gezellig samen spelen, samenwerken en allerlei dingen van elkaar leren.

Je begint als jongste kleuter in de groep, dat is best spannend, alles is nieuw. Aan het einde van de kleutertijd ben je oudste kleuter: zelfstandig, zelfredzaam en heb je veel geleerd.

We gaan op een fijne manier met elkaar om, iedereen is uniek.

We gebruiken ‘Onderbouwd’, een kleutermethode die werkt met allerlei thema ’s zoals: de seizoenen, familie, boeken, mijn lichaam, ridders en kastelen, enz.

‘Arie de Letterkanarie’ laat ons kennismaken met nieuwe letters, ‘Wim de Woordspin’ leert ons de betekenis van nieuwe woorden, ‘Hennie de Hen’ telt met ons en ‘Tante Truus’ komt ook vaak op bezoek. Zo maak je spelenderwijs kennis met rekenen en taal.

Ook maak je knutselwerkjes en speel je samen in de verschillende hoeken zoals de huishoek, de bouwhoek en de constructie mat. Je ‘leest’ in de leeshoek en je ontdekt van alles in verschillende wisselhoeken met bijvoorbeeld leuke rekenspellen of uitdagende taalopdrachten.

We spelen vaak buiten maar gaan ook regelmatig naar de speelzaal om samen spelletjes te doen of te gymmen. De klimtoren, de glijbaan en de trampoline zijn favoriet.

Zingen en dansen doen we ook graag. Daarvoor hebben wij op school de methode 123-Zing. Spelenderwijs maken we kennis met instrumenten en maken we muziek. We zingen nieuwe liedjes en natuurlijk swingen we er op los.

Ook werken we met de Kanjertraining. We leren vlerkje, de apen, de konijnen en de kanjertijgers kennen. Elke keer lezen we een verhaal voor uit het boek van Max en het dorpje en leren we hoe we op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Ook leren we hoe om te gaan met pestgedrag. Natuurlijk helpen we elkaar en leren we vooral dat iedereen mag zijn zoals die is.

Samen spelen en leren is fijn!

Groep 3

En dan zit je in groep 3. Je hebt een eigen tafel en je leert (verder) lezen, rekenen en schrijven.

In het eerste half jaar van groep 3 leren we om de dag een nieuwe letter in combinatie met een woord. Rond de kerst ken je alle letters en kun je echt al boekjes lezen. Alle letters die we leren, gaan we ook meteen schrijven in schrijfletters.
Vanaf januari gaan we steeds moeilijker woorden lezen en gaan we ook steeds meer spellingregels toepassen.

Met rekenen leer je tellen tot 100 en maak je sommen tot 20. Met ‘de verliefde harten’ ga je ook getallen splitsen en aanvullen tot en met 10. Een verliefd hartenpaar bestaat uit twee hartjes die aan elkaar vast zitten en samen altijd tien zijn.

We doen aan ‘bewegend leren’. Zo oefenen we de woordjes en rekenen we, terwijl we rennen, springen en huppelen.

We gaan de wereld om ons heen verkennen door middel van lessen uit de methode voor wereldoriëntatie: ‘DaVinci’.
Naast het harde werken in groep 3 is er nog tijd over om lekker te spelen, te knutselen en te zingen. Ook gaan we voor het eerste gymmen in de ‘grote’ gymzaal.

Samen met groep 4 gaan we op schoolreisje en … dit jaar voor het eerst met de bus! Het is nog een verrassing waar we naartoe gaan.

Onderbouw in beeld

Kinderen aan het woord

“Op school leer je goed opruimen en werken.”

“Ik vind onze bloemenwinkel in de klas het allerleukst om mee te spelen”

“Spelen en werken vind ik leuk omdat ik dan iets kan bouwen.”

“Ik vind het leuk op school. Het is leuk om met mijn klasgenootjes te spelen en om te werken met de chromebooks”

“Rekenen met geld vind ik leuk en de juffen zijn lief”.

“Ik vind klassendienst heel erg leuk omdat je dan schriften uit mag delen.”

Kom eens langs!