OBS de Dukdalf Dronten schoolgebouw

op weg

Samen

Ouders en school

 • Ouderbetrokkenheid

  Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders. We houden van een open communicatie en vinden het fijn als ouders met ons meedenken. In oktober 2017 hebben we het certificaat ‘Samen met ouders’ behaald wat betekent dat onze betrokkenheid op orde is. We gebruiken meerdere instrumenten om ouders van de school te informeren over allerlei zaken.

 • Ouderraad

  De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. Zij houdt zich vooral bezig met de organisatie van verschillende festiviteiten en activiteiten binnen de school zoals: het sinterklaasfeest, de kerst-activiteiten, de avondvierdaagse, de laatste schooldag, de musical. Ongeveer één keer in de zes weken beleggen zij een vergadering.

 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij denkt mee in beleidszaken en geeft, afhankelijk van het onderwerp, advies. Bij andere zaken heeft zij instemmingsrecht. De wijziging van de schooltijden bijvoorbeeld, is een initiatief van de MR geweest.

Informatie avond

Elke schooljaar start met een algemene informatieavond. Hier wordt informatie gegeven over de inhoud van de leerstof en de activiteiten van het betreffende schooljaar.

Ouderportaal

Met behulp van een inlogcode heeft iedere ouder toegang tot het Ouderportaal. Hierin staan de belangrijkste gegevens die we van de kinderen in ons systeem bewaren. Ouders hebben via het Ouderportaal ook toegang tot de toetsgegevens.

App

Met schoolapp ‘Parro kunt u gemakkelijk met de leerkracht communiceren. U bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de schoolvakanties en… niet onbelangrijk, u kunt uw kind ook ziek melden met de app. Verder gebruiken we de app bij het inschrijven voor de oudergesprekken.

Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u in uw mailbox. Hierin staat actuele informatie die voor ouders belangrijk is.

Facebook

De Dukdalf beschikt over een eigen Facebook pagina. Deze is (ook voor niet-Facebookgebruikers) in te zien voor iedereen. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga hier naar de Facebook pagina.

Verlof

 • Ziekmelding

  Als uw kind ziek is kunt u dat via de telefonisch doorgeven op telefoonnummer 0321-382858. Wij verzoeken u dit vóór 09:00 uur te doen. De ziekmelding kunt u ook via de app ‘Parro’ aan de leerkracht doorgeven. Dit kunt u op elk moment doen maar ook hiervoor geldt: graag vóór 09:00 uur.

 • Extra (vakantie) verlof

  Voor álle leerlingen geldt dat u, voor het aanvragen van extra verlof (zoals bij een huwelijk, begrafenis in de directe omgeving of bij gezinsuitbreiding), contact moet opnemen met de directeur. Dit geldt ook voor vakantieverlof, echter…hiervoor gelden een aantal wettelijke regels! De directeur kan u daar meer informatie over geven.

Leerplicht

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs, dat betekent ook dat alle leerlingen naar school moeten. Bij hoge uitzonderingen kan de directeur extra verlof geven, bijvoorbeeld als een gezin niet in staat is in de schoolvakanties weg te gaan. Dit is uiteraard gebonden aan een aantal voorwaarden waar we als school naar handelen.

Via deze link kunt u deze voorwaarden inzien.

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u verdere algemene informatie over onze school. De ouders van onze leerlingen ontvangen tevens bij aanvang van elk schooljaar een papieren ‘A tot Z’. Daarin staat aanvullende informatie die voor het komende schooljaar geldt.

Opvang voor- en na school

Op ons scholeneiland is KinderOpvang Dronten gevestigd. Zij draagt zorg voor opvang van basisschool leerlingen. Kinderen van 4 tot 8 jaar gaan naar BSO ‘Blinkers’. Vanaf 8 jaar worden de kinderen opgevangen bij BSO ‘De Kanjers’ of bij BSO ‘Toppers’.

KinderOpvang Dronten kan ook zorgen voor de opvang van uw kind(eren) in de vakantie en als de school een studiedag heeft. Meer informatie over deze organisatie vindt u als u klikt op onderstaande afbeelding.